Cywarch Caerffili

Croeso i fy mlog. Byddaf yn trafod pêl-droed yn bennaf, ond hefyd unrhyw faterion eraill sydd o ddiddordeb i mi.

Tuesday, May 17, 2005

Campions 2005!

Mae FC Barcelona wedi ennill pencampwyriaeth La Liga am yr ail tro ar bymtheg, ac am y tro cyntaf ers 1999. Dim ond gem gyfartal oedd angen ar Barca yn erbyn Levante wedi i Real Madrid methu a churo Sevilla, ac er i Levante fynd ar y blaen, roedd gol gan Samuel Eto'o yn ddigon i ennill y bencampwriaeth i'r Catalanwyr.
Ni oedd fawr o steil yn perthyn i'r gem, gyda Barca'n chwarae yn eu crysau brown anarferol, ac ar ôl i Barca unioni'r sgor, roedd chwarter awr ola'r gem yn ddiflas iawn wrth i Barca gadw meddiant o'r bêl trwy ei phasio yn ôl a mlaen rhwng yr amddiffynwyr.
Roedd Ronaldinho yn dathlu fel ynfytyn ar ddiwedd y gem, ond roedd e'n ffodus ei fod dal ar y cae ar ôl iddo benio un o chwaraewyr Levante yn fwriadol.
Dwi gobeithio bydd y fuddugoliaeth hon yn gosod sail i lwyddiant Barca am flynyddoedd i ddod.

Friday, May 13, 2005

Komas i adael WBA

Mae West Bronmwich Albion wedi gosod Jason Koumas, chwaraewr canol-cae Cymru, ar y rhestr drosglwyddiadau. Dywedodd hyfforddwr WBA, Bryan Robson, ei fod yn siomedig ag agwedd Koumas, a'i amharodrwydd i gyflawni dyletswyddau amddiffynol.
http://www.itv-football.co.uk/News/story_152253.shtml

Anaf Jankulovski

Bydd chwaraewr canol-cae dawnus Udinese, Marek Jankulovski, yn colli tair gem gynghrair olaf y tymor wedi iddo dorri ei bigwrn yn rownd gyn-derfynol Cwpan yr Eidal yn erbyn Roma nos Fercher. Mae Udinese yn y pedwerydd safel ar hyn o bryd, fydd yn sicrhau lle iddynt yng Nghyngrair y Pencampwyr am y tro cyntaf. Er hynny, maent â'r un nifer o bwyntiau â Sampdoria, sydd yn y pumed safle, a bydd Udinese yn gweld eisiau'r gwr o'r Weriniaeth Siec wrth i'r ddau dim herio'i gilydd ddydd Sul.
Bydd Jankulovski hefyd yn colli'r ddau gem rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd sydd gan y Weriniaeth Siec ym mis Mehefin. Disgwylir i'w anaf barhau am dair mis.
http://www.uefa.com/footballcentral/news/Kind=2/newsId=301906.html

Thursday, May 12, 2005

Effaith creulon tlodi

Trueni dros chwaraewyr tim pêl-droed Malawi! Gwatwarwyd eu chwaraewyr gan eu gwrthwynebwyr Tunisia cyn eu gem rhagbrofol Cwpan y Byd diweddar, gan fod chwaraewyr Malawi yn gwisgo tracwisgoedd Lloegr a roddwyd iddynt gan FA Lloegr. Dywedodd Roosevelt Mpinganjira,Ysgrifennydd Cyffredinol Federasiwn Pêl-droed Malawi
"Mae angen i ni brynu o leiaf 30 tracwisg, ond maent yn ddrud iawn. Ar hyn o bryd bydd yn rhaid i dracwisgoedd Lloegr wneud y tro".

Wednesday, May 11, 2005

Look-a-likes Cwpan y Byd

Mae'n debyg mai Llew o'r enw 'Goleo' fydd mascot Cwpan y Byd 2006 yn yr Almaen.

http://fifaworldcup.yahoo.com/06/en/e/mascot/photos/index.html?i=16&d=1">

Mae fe'n edrych yn uffernol o debyg i mascot gwreiddiol Cwpan y Byd, sef Llew o'r enw 'World Cup Willie' o 1966

http://sonhazul.blogs.sapo.pt/arquivo/england-1966%20world%20cup%20willie.jpg">

Tuesday, May 10, 2005

Riquelme yn dychwelyd

Mae debyg bydd Juan Roman Riquelme, sydd wedi bod ar fenthyg yn Villareal ers ddau tymor, yn dychwelyd i Barcelona y tymor nesaf. Mae Villareal wedi chwarae'n well na'r disgwyl eleni oherwydd ysbrydoliaeth Riquelme a gwr arall o De America, Diego Forlan, gynt o ManUre.

Oster mewn a mas

Enwyd John Oster yng ngharfan Cymru ar gyfer y sesiynau ymarfer yng Ngwlad y Basg, 17-23 Mai. Dyma'r tro cyntaf iddo ymddangos yng ngarfan Cymru o dan John Toshack, ond byddai Oster wedi chwarae yn erbyn Hwngari oni bai am anaf. Mae Oster ymysg nifer o chwaraewyr a rhyddhawyd gan Burnley yn ddiweddar.
Mae Paul Parry hefyd yn dychwelyd wedi anaf. Gan fod Lewis Price yn rhan o garfan Ipswich ar gyfer y gemau ail-gyfle, mae Wayne Hennessy, golwr Wolves, yn cymryd ei le fel dewis annisgwyl wrth i Tosh gynllunio ar gyfer y dyfodol.

http://www.bbc.co.uk/cymru/chwaraeon/peldroed/cymru/104981.shtml

Monday, May 09, 2005

Bianconeri ar y brig

Yn ôl un o bapurau newyddion yr Eidal, bu AC Milan a Juventus fel 'dau gi yn ymladd dros yr un asgwrn' eleni wrth geisio ennill y Scudetto. Brynhawn Sul yn y San Siro, cymerodd Juve gam pwysig tuag at sicrhau'r bencampwriaeth am yr wythfed tro ar hugain.
Milan oedd y ffefrynnau gan y rhanfwyaf o'r gwybodusion cyn y gem, yn enwedig gan fod ymosodwr dawnus ond byrbwyll Juve, Zlatan Ibrahimovic, wedi ei wahardd oherwydd ei ymddygiad treisgar yn y gem yn erbyn Inter ychydig wythnosau cynt.
Os nad y dyfarnwr gorau yn y byd, yn sicr Pierlugi Collina yw'r dyfarnwr enwocaf, ac efallai dyma fyddai ei gem fawr olaf oherwydd y bydd yn rhaid iddo ymddeol ar ddiwedd y tymor o dan rheolau Uefa.
Roedd Milan yn dal yn edrych yr un mor simsan ag y buont yn erbyn PSV, a sgoriodd Juve ar ôl hanner awr. Caniataodd Collina i chwarae barhau wedi trosedd ar Nedved, ac yn dilyn dyfalbarhad Alessandro Del Piero, peniodd David Trezeguet unig gôl y gem.
Cafwyd gwell perfformiad gan Milan yn yr ail hanner, a bydd cefnogwyr y Rossoneri yn dyfaru nad oedd Collina eisoes wedi ymddeol ar ôl iddo wrthod galwadau am ddau gic o'r smotyn i Milan. Lloriwyd Cafu yn y blwch cosbi gan Zambrotta, ac ychydig funudau wedyn, tarodd ergyd Cafu fraich Fabio Cannavaro yn y blwch cosbi. Cafodd yr eilydd Pipo Inzaghi gyfle da hefyd, ond roedd Buffon yn graig gadarn yng ngôl y Vecchia Signora.
Nid yw Milan wedi rhoi'r gorau i'w gobeithion eto, ond ymddengys mai Juve sydd â'r gemau mwyaf hawdd ar ôl, wrth wynebu Parma, Livorno a Cagliari, tra bo'n rhaid i Milan chwarae Lecce, Palermo ac wedyn Udinese ar ddiwrnod ola'r tymor, tim sydd ar hyn o bryd yn y pedwerydd safle.

Diwedd y gân yw y geiniog

Newyddion trist iawn - mae FC Barcelona wedi cytuno i ganiatau enw noddwr ar eu crysau Blaugrana enwog am y tro cyntaf yn eu 106 mlynedd o hanes.
Ac yn waeth fyth, y noddwyr fydd Llywodraeth China. Bydd Barca yn gwisgo enw'r ddinas 'Beijing' ar y crysau er mwyn hyrwyddo gemau Olympaidd Beijing 2008.
Roedd lliwiau Glas a Grenadine Barcelona i fod yn santaidd, mae'n debyg roedd catrawd o fyddin y Gweriniaethwyr wedi defnyddio'r lliwiau ar eu baner yn y rhyfel cartref yn erbyn Franco yn yn y 1930'au.
Gellir dadlau bod angen i clwb fel Barca geisio pob ffordd posibl i greu elw er mwyn cadw eu lle ar frig pel-droed Ewrop, ond mae'n drueni eu bod yn halogi eu crysau gydag enw noddwr, yn enwedig noddwr fel Llywodraeth China, sydd â record hawliau dynol mor wael.

Barca ar y blaen

Dim ond 3 pwynt oedd y gwahaniaeth rhwng Barca a Real Madrid ar frig y Primera wedi buddugiolaeth 5-0 Real yn erbyn Racing Santander nos Sadwrn, felly roedd pwysau ar y Blaugrana i guro Valencia yn y Mestalla nos Sul.
Dechreuodd y tim cartref yn dda, ond roedd dwy gol o fewn dwy funud yn ddigon i ymestyn mantais y Catalanwyr i chwe phwynt.
Ar ôl 29 munud cafodd Ronaldinho gyfle i ergydio o bell, a doedd dim gobaith gan Palop wrth i'r bêl hedfan fel roced i gornel uchaf y rhwyd. Roedd hi'n gôl wych gan yr athrylith o Frasil.
Llai na dwy funud wedyn, llwyddodd Ronaldinho i greu gol ar gyfer Smuel Eto'o, wedi i'r gwr o Cameroon fanteisio ar amddifyn gwael gan Marchena.
Roedd y sioc yn ormod i Valencia, a buddugoliaeth eitha hawdd oedd hi i Barca yn y diwedd.
Gyda thair gem ar ôl, gall Barca ennill y gynghrair wythnos nesaf. Os nad yw Real yn curo Sevilla nos Sadwrn, Barca fydd y pencampwyr.

Friday, May 06, 2005

Rhagrith gan yr FA

Mae'n debyg fod FA Lloegr wedi bod yn rhagrithiol drwy ddweud na fydd Lerpwl yn cael amddiffyn Cwpan Ewrop y flwyddyn nesaf os ydynt yn curo Milan yn Nghaer Gystennin (Istanbul) ar Fai 25.
Yn ôl papur newydd The Guardian, cynigiodd yr FA y cyfle i Arsenal neu Chelsea amddiffyn Cwpan Ewrop petaent yn ei ennill ond ddim yn gorffen ymysg 4 uchaf yr uwch-gynghrair.

http://football.guardian.co.uk/News_Story/0,1563,1478164,00.html